Computer Experts & Consultants        Advanced Application Systems       Computer Experts & Consultants       Advanced Application Systems      Computer Experts & Consultants

 

   
         WEB 0101INTERNET1010HARDWARE  

0101SOFTWARE0101WEB

        WWW1010HOSTING0101WWW
     

 

HomeΥπηρεσίεςΠροϊόνταΠροσφορέςΣύνδεσμοιΕπικοινωνία


rts


REAL TIME
Software Ltd

Computer
Experts & Consultants

Advanced
Application Systems
 

  info@realtime.gr
 

 

                                                     

             
             
 
Προϊόντα
Γιατί ... RTS
Σουίτες - Λύσεις
Κλαδικές Εφαρμογές
Custom Εφαρμογές
Web Εφαρμογές
Υποστήριξη
Εκπαίδευση
Αρχικοποίηση
                                             

 

 

 
     

 

   
   
Οι εφαρμογές αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπορική δραστηριότητα, μεταποιούν, συναρμολογούν ή παράγουν και διαθέτουν προϊόντα ή και παρέχουν υπηρεσίες.

Η κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της ή το μέγεθός της μπορεί να επιλέξει την λύση εκείνη που καλύπτει τις συγκεκριμένες κάθε φορά ανάγκες.

Η εταιρεία μας διαθέτει βασικές σουίτες εφαρμογών και προαιρετικά υποσυστήματα που μπορούν να προστεθούν στα βασικά και να αποτελέσουν μία ολοκληρωμένη οντότητα.

Τα προαιρετικά υποσυστήματα είναι δυνατό να ενταχθούν όποτε αυτό απαιτηθεί, χωρίς να διαταραχθεί το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα, οπότε μπορεί κανείς να υλοποιήσει την λύση του σταδιακά και ελεγχόμενα.

     

 

       
       
     

Παραμετρικό Περιβάλλον

     
Το παραμετρικό περιβάλλον των εφαρμογών δίνει τη δυνατότητα της διαφοροποίησης των στοιχείων, ώστε να εμφανίζονται μόνο εκείνα που ενδιαφέρουν και χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση.
Έτσι, αποφεύγεται η πρόσβαση σε διαδικασίες που μπορεί να προκαλέσουν αμφισβητήσεις και λάθη χειρισμού και επιπρόσθετα δεν επιβαρύνεται η καθημερινή διαχείριση των πληροφοριών με περιττές διαδικασίες που πιθανόν ενεργοποιούνται, με την ένταξή τους στο πληροφοριακό σύστημα.
Ταυτόχρονα παρέχει υψηλό βαθμό ασφάλειας στη πρόσβαση και την διαχείριση του συστήματος.
     

 

       
     

Κλείσιμο Χρήσεων

     
Όλες οι εκδόσεις των εφαρμογών επιτρέπουν το διαδοχικό κλείσιμο χρήσεων, χωρίς κανένα περιορισμό.
Δεν χρειάζονται ειδικές διαδικασίες και εργασίες προετοιμασίας για άνοιγμα μιας νέας οικονομικής χρήσης.
Με την αλλαγή του κάθε έτους, ο χρήστης έχει διαθέσιμα όλα τα στοιχεία των προηγούμενων ετών που φιλοξενεί η εφαρμογή χωρίς να χαλάει τις συνήθειές του στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.
     

 

       
     

Απογραφές

     


Σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή ή εφικτή η μεταφορά των λογιστικών υπολοίπων των ειδών που διαθέτει το σύστημα στο τέλος της χρήσης που κλείνει, παρέχεται η δυνατότητα της διαχείρισης της απογραφής των ειδών, με χρήση ειδικού υποσυστήματος το οποίο επιτρέπει την πλήρη διαχείριση της.
Το υποσύστημα αυτό είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος όγκος αποθεμάτων και απαιτείται η καταχώρηση της καταμέτρησής τους και όχι απλά η μεταφορά των υπολοίπων από τη μια χρήση στην άλλη.

Επιτρέπει την καταχώρηση των ποσοτήτων και αξιών, δίνοντας στον χειριστή τη δυνατότητα να ελέγχει τις ποσότητες που λογιστικά έχουν προκύψει και τις αξίες που αντιστοιχούν στις ποσότητες αυτές, με χρήση (κατόπιν επιλογής) αρχικού, μέσου ή τελευταίου κόστους.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μετά από τη καταχώρηση των στοιχείων της απογραφής, να ελέγξει τα πλεονάσματα ή ελλείμματα που έχουν προκύψει, σε σχέση με τα λογιστικά υπόλοιπα που διαθέτει η εφαρμογή.

Το υποσύστημα αυτό δεν είναι χρήσιμο μόνο κατά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, αλλά δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης απογραφής για όλα ή για ομάδες ειδών, κατά περιόδους προκειμένου να γίνεται ανά πάσα στιγμή έλεγχος και αποκατάσταση προβλημάτων που έχουν προκύψει από λάθη διακίνησης στην αποθήκη.
 

     

 

       
     

Ιστορικά Στοιχεία

     


Όλες οι εκδόσεις των εφαρμογών επιτρέπουν το διαδοχικό κλείσιμο χρήσεων, χωρίς κανένα περιορισμό.
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, στα ίδια αρχεία, για πολλές χρήσεις, υπάρχει η πιθανότητα το σύστημα να γίνει αργό και δυσκίνητο.
Επί πλέον, μεγάλα αρχεία έχουν σαν αποτέλεσμα την απαίτηση αρκετού χρόνου κατά τη διαχείρισή τους (π.χ. για λήψη backup).
Eτσι, για τις περιπτώσεις που απαιτείται να φυλάσσονται τα αρχεία των προηγουμένων χρήσεων, με τη μορφή ιστορικών αρχείων, παρέχεται ειδικό υποσύστημα το οποίο με ειδικές διαδικασίες μεταφέρει τα στοιχεία συγκεκριμένων ετών σε ξεχωριστό περιβάλλον λειτουργίας.
Στη συνέχεια δεν παρέχεται η δυνατότητα διαφοροποίησής τους παρά μόνο η αναζήτηση και εκτύπωση αποτελεσμάτων, οπότε εξασφαλίζει την ποιότητα των στοιχείων που φιλοξενεί.

     

 

       
     

Κ.Β.Σ.

     

 
Όλες οι εκδόσεις των εφαρμογών εξασφαλίζουν την νομιμότητα που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ, συγχρόνως με την λειτουργική και πλήρη παρακολούθηση της κίνησης των λογαριασμών και λήψη των απαιτουμένων οικονομικών στοιχείων την στιγμή ακριβώς που ζητούνται, όπως ...

 • Δυνατότητα προσδιορισμού των συντελεστών ΦΠΑ από τον χρήστη.

 • Συνεργασία με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) για έκδοση στοιχείων.

 • Δυνατότητα δημιουργίας των αρχείων συγκεντρωτικών στοιχείων Πελατών & Προμηθευτών.

 • Εφαρμογή του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

 • Έλεγχος χρόνου ενημέρωσης, υπενθύμιση για λογιστικοποίηση εγγραφών Γενικής Λογιστικής.

 • Αρίθμηση και διαχωρισμός εγγραφών των ημερολογίων της Γενικής Λογιστικής.

 • Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση.

 • κλπ

 •        

   

   

    ©  Real Time Software