Computer Experts & Consultants        Advanced Application Systems       Computer Experts & Consultants       Advanced Application Systems      Computer Experts & Consultants

 

   
         WEB 0101INTERNET1010HARDWARE  

0101SOFTWARE0101WEB

        WWW1010HOSTING0101WWW
     

 

HomeΥπηρεσίεςΠροϊόνταΠροσφορέςΣύνδεσμοιΕπικοινωνία


rts


REAL TIME
Software Ltd

Computer
Experts & Consultants

Advanced
Application Systems
 

  info@realtime.gr
 

 

                                                     

     
     
 
Υπηρεσίες
Οργάνωση
Εφαρμογές
Web Εφαρμογές
Internet
Hosting
Υποστήριξη
Εκπαίδευση
Εξοπλισμός
Δίκτυα
                                             

 

 

 

Με τον όρο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιγράφουμε μία κατάσταση όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υπολογιστές, συνδεδεμένοι μεταξύ τους με καλώδια ή με ασύρματο τρόπο (WiFi).

Ένα δίκτυο υπολογιστών δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαμοιράζονται πληροφορίες, να χειρίζονται παράλληλα και να τροφοδοτούν το σύστημα με νέες και να χρησιμοποιούν συγχρόνως τον διαθέσιμο εξοπλισμό.

Είναι σαφές ότι ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στον όποιο επαγγελματικό χώρο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, σε μεγάλο βαθμό.
 

Σημαντικά πλεονεκτήματα

 • Ο έλεγχος της πληροφορίας:
  Ένα δίκτυο αφήνει τον υπεύθυνο της εγκατάστασης να αποφασίσει και πολύ πιο σημαντικό, να ελέγξει, ποιος χρήστης πρέπει να έχει ή να μην έχει πρόσβαση και ακριβώς σε ποιες πληροφορίες.

 • Η ανταλλαγή αρχείων μέσω του δικτύου, χωρίς την χρήση δισκετών, CD ή USB Disk.
  Είναι δυνατό να οριστούν συγκεκριμένες περιοχές στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, σαν κοινόχρηστες ή και σε όλο τον δίσκο δίνοντας δικαίωμα σε άλλους χρήστες του εσωτερικού δικτύου, να διαβάζουν ή και να γράφουν πληροφορίες.

 • Η ασφάλεια:
  Ένα δίκτυο κάνει ευκολότερο να είναι βέβαιο ότι, αντίγραφα ασφαλείας (backup) σημαντικών δεδομένων λαμβάνονται με κανονικότητα, χωρίς να χρειάζεται να εξαρτάται κανείς από έναν έκαστο χρήστη.

 • Η κοινή χρήση του διαθεσίμου εξοπλισμού:
  Ένα δίκτυο επιτρέπει το μοίρασμα των διαθεσίμων ευκολιών (π.χ. των εκτυπωτών).  Έτσι, η παρουσία ενός καινούργιου Laser Printer, σε έναν τοπικό σταθμό εργασίας, μπορεί να διαμοιραστεί στο συνόλο των χρηστών,  δίνοντας σε άλλους χρήστες το δικαίωμα να εκτυπώνουν στον τοπικό εκτυπωτή (στις περιπτώσεις που οι χρήστες είναι πολλοί και οι ανάγκες για λήψη εκτυπώσεων μεγάλες συνιστάται η χρήση ειδικών δικτυακών εκτυπωτών που μπαίνοντας στην αλυσίδα του δικτύου έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης στοιχείων από όλους τους χρήστες, χωρίς την υποστήριξη υπολογιστή).

 • Κοινή χρήση Internet:
  Μπορούμε να μοιράσουμε την σύνδεση του Internet στους υπολογιστές του δικτύου προσφέροντας πρόσβαση σε όλους στο WEB.

 • Χρήση Intranet:
  Τυπικές εργασίες ενός χρήστη σε ένα δίκτυο μπορούν να είναι ... 

 • Ανάθεση έργων σε συνεργάτες του και παρακολούθηση της πορείας τους.

 • Αποστολή και λήψη μηνυμάτων (mail) σε και από όλους τους χρήστες του δικτύου.

 • Οργάνωση κάποιας επείγουσας συνάντησης μεταξύ των Διευθυντών ... και πολλά άλλα ... χωρίς να σηκωθεί από το γραφείο του, χωρίς να σηκώσει το τηλέφωνό του.

 • Παράλληλη εκτέλεση διαχειριστικών εφαρμογών:
  Εκτέλεση διαχειριστικών εφαρμογών οι οποίες είναι σχεδιασμένες για παραπάνω από έναν χρήστη (π.χ. διαχείριση πελατών, τιμολόγηση, λογιστική κλπ), είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται παράλληλα από όλους.

 • Χρήση δικτυακών συσκευών αποθήκευσης -NAS (Network Attached Storage):
  Πρόκειται για συσκευές οι οποίες επιτρέπουν την αποθήκευση δεδομένων από τους χρήστες του εσωτερικού δικτύου.  Προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια γιατί χρησιμοποιούν παραπάνω από έναν σκληρούς δίσκους, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην χαθούν πληροφορίες. 

 • Η εύκολη επεκτασιμότητα:
  H προσθήκη ενός νέου σταθμού στο δίκτυο γίνεται εύκολα και γρήγορα και πέρα από όλα τα άλλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την δημιουργία αλυσίδας δικτύων επικοινωνιών, όχι υποχρεωτικά στον ίδιο χώρο.  Έτσι, δημιουργούν την υποδομή για δημιουργία δικτύων ευρείας περιοχής  (Wide Area Networks).
   

 • Κατηγορίες Δικτύων

  Τα δίκτυα χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα ...

  ... Με την τοπογραφική τους θέση
  Τοπικό - LAN (Local Area Network)
  Μητροπολιτικό - MAN (Metropolitan Area Netrork)
  Εκτεταμένο - WAN (Wide Area Network)
  ... Με την σχεδίαση τους
  Χρήση ενός Server
  Ομότιμα δίκτυα
  ... Με το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν
  Δίκτυα TCP/IP
  Δίκτυα NET/BEUI
  ... Με το λειτουργικό σύστημα
  που χρησιμοποιούν
  Windows
  Novel (Dos)
  Apletalk (Macintosh)
   

  Ασύρματα Δίκτυα

  Τα δίκτυα τύπου Wi Fi (Wireless Fidelity) αποτελούν την ασύρματη λύση για την υλοποίηση δικτύου υπολογιστών σε έναν συγκεκριμένο χώρο.
  Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης ενός Wi Fi δικτύου είναι η ευκολία στην προσθήκη σταθμών εργασίας και άλλων συσκευών  (π.χ. υπολογιστές , εκτυπωτές , ασύρματες κάμερες) γιατί δεν απαιτείται καμία πρόβλεψη για καλώδια ή κάτι άλλο εκτός από το να βρίσκονται οι προς χρήση συσκευές στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου μας.
  Σχετικά με την λειτουργία και τις προδιαγραφές των δικτύων Wi Fi υπάρχουν ειδικά πρότυπα που περιγράφονται με το χαρακτηριστικό 802.11, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από τον διεθνή οργανισμό IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
   

  Τοπικά Δίκτυα (LAN) & Δομημένη καλωδίωση

  Τα τοπικά δίκτυα είναι δίκτυα υπολογιστών οι οποίοι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή κτήριο.

  Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να συνδέσουν προσωπικούς υπολογιστές μαζί, σε ένα τοπικό δίκτυο, δηλαδή σε  ένα Local Area Network, γνωστό με τα αρχικά LAN.

 • Ένας (τουλάχιστον) Server, που κανονικά απαιτείται να είναι ένας υπολογιστής υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και υψηλές ταχύτητες.

 • Οι προσωπικοί υπολογιστές που θα λειτουργήσουν σαν σταθμοί εργασίας (workstations).

 • Οι ειδικές κάρτες επικοινωνίας που απαιτούνται για κάθε σταθμό και για τον Server.  Αυτές οι κάρτες τοποθετούνται στις κενές θέσεις επέκτασης του κάθε υπολογιστή και τον συνδέουν με την καλωδίωση του δικτύου.

 • Τα ειδικά καλώδια και εξαρτήματα σύνδεσής τους με τις κάρτες επικοινωνίας των υπολογιστών.

 • Το λειτουργικό σύστημα (ο τροχονόμος) που θα έχει σαν στόχο την λειτουργία του δικτύου.

 • Για την σύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους καλό είναι να χρησιμοποιείται εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.

  Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες, κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο.
  Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι "ανοιχτής" αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιούν τυποποιημένα υλικά και τοπολογία, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.
  Η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν στο παρελθόν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής (τηλέφωνο).
  Σήμερα, με την
  ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε πολλούς χώρους, μας δίνεται η δυνατότητα χρήσης ενός συστήματος καλωδίωσης που θα μπορεί συγχρόνως να εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες, όπως αυτές που ακολουθούν:

 • Μεταφορά δεδομένων (δκτυο Η/Υ)
 • Μεταφορά φωνής (τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο)
 • Μεταφορά εικόνας (ψηφιακή τηλεόραση)
 • Σύστημα ασφαλείας & ελέγχου πρόσβασης
 • Σύστημα ελέγχου & εξοικονόμησης ενέργειας
 • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας & εξαερισμού
 • Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση
 • Έτσι όταν κτίζεται ένα νέο κτήριο, πρέπει να γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία, απλοποίηση στις εγκαταστάσεις, δυνατότητα προσθήκης μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών, εύκολη συντήρηση.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακολουθείται αυτή η μεθοδολογία, με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση διαφορετικών καλωδίων στα διάφορα στάδια της κατασκευής.   Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος,  οδηγεί σε λύσεις που δεν εξυπηρετούν απόλυτα και προκαλούν προβλήματα που δεν θα μπορούν ποτέ να εκλείψουν.

  Όλα τα υλικά που προορίζονται για δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε διάφορους ελέγχους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  CAT 3:  Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 16 MHz (Για χρήση τηλεφωνικών σημάτων)
  CAT5:  Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (Για χρήση τηλεφωνικών και σημάτων Η/Υ για δίκτυα 100Mbps
  CAT 5e ή CAT 6:  Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet
   

  Ασφάλεια δικτύων

  Διαθέτοντας ένα δίκτυο, ειδικά εάν είναι δομημένο έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο Internet από όλους τους σταθμούς εργασίας, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της μεταφοράς ιών με ιδιαίτερη ευκολία.  Ακόμη και σε ένα σταθμό εργασίας να εμφανιστεί ιός, πολύ εύκολα μπορεί να επεκταθεί σε όλο το πληροφοριακό σύστημα.  Γι'αυτό πρέπει όλοι οι υπολογιστές να είναι εφοδιασμένοι με ενημερωμένο πρόγραμμα antivirus.
  Επίσης καλό είναι, για περισσότερη ασφάλεια, να χρησιμοποιείται ένα Firewall το οποίο αποκλείει την πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο σε κακόβουλους χρήστες και worms.

  Προσφέροντας σε άλλους χρήστες πρόσβαση στον δίσκο μας, διακινδυνεύουμε να σβήσουν ακόμη και χωρίς να το θέλουν δικά μας δεδομένα.  Έτσι καλό είναι να ελέγχουμε τι επίπεδο πρόσβασης προσφέρουμε στους άλλους υπολογιστές.
   

  Σχεδιασμός δικτύων

  Για να υπάρχει σωστή λειτουργία και πλήρης εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να σας προσφέρει ένα δίκτυο, πρέπει να σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί από επαγγελματίες.  Επίσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά υψηλής ποιότητας.  Έτσι και μόνο τότε μπορεί το δίκτυο σας να είναι ασφαλές και λειτουργικό.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καταλληλότερη λύση ...
   

   
   

    ©  Real Time Software